Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

Ρυθμίσεις για την άδεια άνευ αποδοχών και την μείωση των ωρών εργασίας.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο του υπουργείου διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με τις αλλαγές-τροποποήσεις του δημοσιουπαλληλικού κώδικα, σε ότι αφορά την άδεια άνευ αποδοχών και τη μείωση (προαιρετική) των ωρών εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου