Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

1 θέση Νοσηλευτή (εποχικού) στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις προσωπικού για το χρονικό διάστημα από την απόφαση πρόσληψης και όχι πέραν της 31-01-2012:


1 ΤΕ Νοσηλευτών
1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
1 ΔΕ Υδραυλικών
6 ΔΕ Μαγείρων
6 ΥΕ Τραπεζοκόμων
5 ΥΕ Λαντζιέρων
1 ΥΕ Καθαριστριών

Καταληκτική ημερομηνία:
27/11/2011
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
18/11/2011-27/11/2011
Τηλέφωνο:
25310 57021

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου