Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Εγκύκλιος για την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Αφορά κενές θέσεις προσωπικού και των νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όπως τις κενές θέσεις σε διοικητικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό.
Ειδικότερα, στις διατάξεις της εγκυκλίου ορίζεται ότι, εάν οι κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού δεν υπερβαίνουν ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό, τότε οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου