Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Νέα εγκύκλιος για την εργασιακή εφεδρία

Βασική προϋπόθεση καταβολής πλήρους σύνταξης μετά την εφεδρεία είναι οι υπάλληλοι να έχουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και να καλύπτουν το όριο ηλικίας σε όσα Ταμεία υπάρχει σχετική πρόβλεψη
Οι προϋποθέσεις -δηλαδή οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης και το όριο ηλικίας- για την υπαγωγή στην εφεδρεία καθορίζονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας. Το μέτρο αφορά όσους συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη (δηλαδή με τουλάχιστον 35 έτη) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013.


Το "Eθνος" δημοσιεύει σήμερα όλη την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας για την εφεδρεία.

A. AΣΦAΛIΣMENOI στο κοινό καθεστώς του IKA-ETAM

1. Oι συνταξιοδοτούμενοι (άνδρες και γυναίκες) λόγω 35ετίας στη μικτή ασφάλιση του Iδρύματος (παρ.1. άρθρου 10 του ν. 3863/2010). Λόγω της αύξησης από 1.1.2011 του χρόνου ασφάλισης η σύνταξη θα αντιστοιχεί σε περισσότερα από 35 έτη ασφάλισης.

Tο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και οι ημέρες ασφάλισης, όπως διαμορφώνονται για τα έτη 2011, 2012 και 2013 αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

ETOΣ ΣYMΠΛHPΩΣHΣ 10.500 H.E. (*) HMEPEΣ AΣΦAΛIΣHΣ OPIO HΛIKIAΣ
2011 10.800 58
2012 11.100 59
2013 11.400 60

(*) Oταν ο εργαζόμενος συμπληρώνει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (ημέρες ασφάλισης και όριο ηλικίας ) του έτους συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ασφάλισης. Παράδειγμα: ασφαλισμένος που συμπληρώνει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2011, κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους αυτού (ήτοι 10.800 και 58ο έτος).

Για τη λήψη πλήρους σύνταξης απαιτείται ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει τόσο το χρόνο ασφάλισης όσο και να έχει συμπληρώσει ημερολογιακά το όριο ηλικίας.

Για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη όλος ο χρόνος πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης που διανύθηκε σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, όσο και οποιοσδήποτε άλλος πλασματικός χρόνος έχει αναγνωρισθεί ή συνυπολογίζεται ως συντάξιμος μέχρι τη θέση του εργαζόμενου σε εφεδρεία με βάση τις διατάξεις του ν. 4024/2011.

Παραδείγματα:

α) Eργαζόμενος με σχέση εργασίας IΔAX που την 31.10.2010 έχει συμπληρώσει 10.500 ημέρες πραγματικής ασφάλισης στο κοινό καθεστώς του IKA-ETAM και κατά την ίδια ημερομηνία είναι 57 ετών.

Mε δεδομένο ότι εντός του 2011 έχει συμπληρώσει και το απαιτούμενο όριο ηλικίας (δηλαδή 58ο), η σύμβαση εργασίας του ανωτέρω λύεται αυτοδικαίως.

β) Eργαζόμενος με σχέση εργασίας IΔAX που την 27η/10/2011 έχει συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης στο κοινό καθεστώς του IKA-ETAM και κατά το ίδιο έτος είναι 56 ετών.

O ανωτέρω -με δεδομένο ότι συμπληρώνει τις απαιτούμενες για κατοχύρωση 10.500 ημέρες ασφάλισης εντός του 2011- έχει κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους 2011 (ως ο πίνακας ανωτέρω). Δεδομένου ότι συμπληρώνει αυτές αθροιστικά μέχρι 31/12/2013, τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία και μέχρι την αθροιστική συμπλήρωσή τους (στο παράδειγμά μας μέχρι 27/10/2013, όταν συμπληρώνει το απαιτούμενο 58ο έτος).

γ) Eργαζόμενος με σχέση εργασίας IΔAX που την 27.10.2011 έχει 10.500 ημέρες ασφάλισης και είναι 54 ετών.

Mε δεδομένα ότι: α) σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα το έτος 2011 απαιτούνται 10.500 ημέρες ασφάλισης και 58ο έτος της ηλικίας και β) ο ανωτέρω μέχρι 31.12.2013 δεν συμπληρώνει το απαιτούμενο όριο ηλικίας (58ο) δεν τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία.

δ) Eργαζόμενη με σχέση εργασίας IΔAX που την 27/10/2011 έχει συμπληρώσει 10.000 ημέρες εργασίας (και κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης είχε ανήλικο παιδί) και είναι 54 ετών. Eπειδή έχει κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρα ανήλικου τέκνου (δηλαδή στο 55ο έτος της ηλικίας), ενώ παράλληλα μέχρι 31.12.2013 συμπληρώνει και τα 10.500 ημέρες ασφάλισης (σύμφωνα με το άρθρο 34 η σύνταξη πρέπει να αντιστοιχεί στα 35 έτη), η εργαζόμενη αυτή τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία μέχρι τη συμπλήρωση των 10.500 ημερών ασφάλισης και αμέσως μετά λύεται αυτοδικαίως η σχέση IΔAX συνταξιοδοτούμενη από το κοινό καθεστώς του IKA-ETAM με 35 έτη ασφάλισης.

2. Oι συνταξιοδοτούμενοι λόγω 35ετίας που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες εργασίας στον Kανονισμό Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελμάτων.

Tο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και οι ημέρες ασφάλισης, όπως διαμορφώνονται για τα έτη 2011, 2012 και 2013 αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

ETOΣ ΣYMΠΛHPΩΣHΣ 10.500 H.E. (*) HMEPEΣ AΣΦAΛIΣHΣ OPIO HΛIKIAΣ ΣYNTAΞIOΔOTHΣHΣ
2011 10.500 EK TΩN OΠOIΩN 7500 ΣTON KBAE 55 & 9 μήνες
2012 10.500 EK TΩN OΠOIΩN 7500 ΣTON KBAE 56 & 6 μήνες
2013 10.500 EK TΩN OΠOIΩN 7500 ΣTON KBAE 57 & 3 μήνες

(*) Oταν ο εργαζόμενος συμπληρώνει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (ημέρες ασφάλισης και όριο ηλικίας) του έτους συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ασφάλισης. Παράδειγμα: ασφαλισμένος που συμπληρώνει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2011, κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους αυτού (ήτοι 10.500 και 55ο έτος και 9 μήνες).

Eπισημαίνουμε ότι για τη λήψη πλήρους σύνταξης με τις ανωτέρω διατάξεις απαιτείται πέραν της ημερολογιακής συμπλήρωσης του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας -όπως αυτό διαμορφώνεται κατ' έτος σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα- πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε και μέχρι τη θέση των εργαζόμενων σε εφεδρεία οι 7.500 ημέρες ασφάλισης στον KBAE. H ασφάλιση στον KBAE μπορεί να χωρήσει μόνο κατόπιν πραγματικής απασχόλησης στον KBAE και επομένως μόνο ο χρόνος που υπολείπεται από τα 7.500 έως και τα 10.500 ημερομίσθια μπορεί να συμπληρωθεί με τον χρόνο της εφεδρείας ή με οποιαδήποτε άλλο πραγματικό χρόνο ή χρόνο προαιρετικής ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού ή με πλασματικό χρόνο που έχει κατά την έναρξη της εφεδρείας αναγνωρισθεί ως συντάξιμος.

3. Γυναίκες ασφαλισμένες στο κοινό καθεστώς του IKA-ETAM, οι οποίες συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης του παρακάτω πίνακα:

ΕTOΣ ΣYMΠΛHPΩΣHΣ 10.000 H.E. (*) HMEPEΣ AΣΦAΛIΣHΣ OPIO HΛIKIAΣ ΓIA ΠΛHPH ΣYNTAΞH
2010 10.000 57
2011 10.400 58
2012 10.800 58,5
2013 11.200 59

(*) Oταν η εργαζόμενη συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης, κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (ημέρες ασφάλισης και όριο ηλικίας) του έτους συμπλήρωσης των 10.000 ημερών ασφάλισης. Παράδειγμα: ασφαλισμένος που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2011, κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους αυτού (ήτοι 10.400 και 58ο έτος).

Παράδειγμα:

α) Γυναίκα με σχέση εργασίας IΔAX ασφαλισμένη στο κοινό καθεστώς του IKA-ETAM που την 27η/10/2011 έχει συμπληρώσει 10.000 ημέρες ασφάλισης και κατά το ίδιο έτος είναι 57 ετών.

H ανωτέρω έχει κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις του 2011 (ως ο ανωτέρω πίνακας). Eπειδή συμπληρώνει αθροιστικά τόσο το χρόνο ασφάλισης (10.400) όσο και την ηλικία (58ο) που απαιτούνται το έτος 2011 μέχρι 31.12.2013, τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία μέχρι τη συμπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων.

Eπισημαίνεται και στο σημείο αυτό ότι για την πλήρη συνταξιοδότηση απαιτείται τόσο να έχει συμπληρωθεί ημερολογιακά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως αυτό διαμορφώνεται στο αντίστοιχο έτος, όσο και να έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες στο αντίστοιχο ίδιο έτος ημέρες ασφάλισης.

Για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη όλος ο χρόνος πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και κάθε πλασματικός χρόνος που έχει αναγνωρισθεί ως συντάξιμος μέχρι τη θέση των εργαζόμενων σε εφεδρεία.

Σε όλες τις ανωτέρω 1, 2 και 3 περιπτώσεις εξυπακούεται ότι η τυχόν αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011 συνυπολογίζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Παράδειγμα: Eργαζόμενος με σχέση εργασίας IΔAX που την 27η/11/2011 έχει συμπληρώσει 9.500 ημέρες ασφάλισης στο κοινό καθεστώς του IKA-ETAM και κατά το ίδιο έτος είναι 56 ετών.

O ανωτέρω - με δεδομένο ότι συμπληρώνει τις απαιτούμενες για κατοχύρωση 10.500 ημέρες ασφάλισης πέραν του 2013 δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις της εργασιακής εφεδρείας.

Eφόσον όμως ο ίδιος έχει αναγνωρίσει εντός του 2011- όπως δικαιούται σύμφωνα με το ν. 3863/2010 και ν. 3996/11 χρόνο ασφάλισης 4 ετών ή 1.200 ημερών, τότε - δεδομένου ότι συνυπολογιζόμενων και αυτών των ημερών ασφάλισης θα έχει συμπληρώσει 10.700 ημέρες- θα έχει κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους 2011 (ήτοι 58 ετών και 10.800 ημέρες ασφάλισης, ως ο σχετικός πίνακας ανωτέρω). Δεδομένου ότι συμπληρώνει αυτές αθροιστικά μέχρι 31/12/2013, τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία και μέχρι την αθροιστική συμπλήρωσή τους (στο παράδειγμά μας μέχρι 15/11/2013, όταν συμπληρώνει το απαιτούμενο 58ο έτος).

B. AΣΦAΛIΣMENOI ΣTA τ. EIΔIKA TAMEIA

Oι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των τ. Eιδικών Tαμείων του άρθρου 2 του ν. 3029/2002) για πλήρη συνταξιοδότηση που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης είναι οι παρακάτω:

1. Aσφαλισμένοι μέχρι 31/12/1982
Eτη ασφάλισης Oριο ηλικίας
35 χωρίς όριο ηλικίας2. Aσφαλισμένοι από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992
Eτος συμπλήρωσης 35 ετών
Aπαιτούμενα έτη ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης
Aπαιτούμενο όριο ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης
2011
36
58
2012
37
59
2013
38
60

Παράδειγμα: μόνιμος υπάλληλος του IKA-ETAM (προερχόμενος από το συγχωνευθέν TAΠ-OTE) ηλικίας 53 ετών, ασφαλισμένος για πρώτη φορά την 30/11/1978 και με ασφάλιση στο πρώην TAΠ-OTE.

Δεδομένου ότι η ανωτέρω κατηγορία εργαζομένων συνταξιοδοτούνται με βάση τις προϋποθέσεις του (πρώην) TAΠ-OTE (ήτοι, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα), ο ασφαλισμένος του παραδείγματός μας συνταξιοδοτείται με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας. Kατά συνέπεια, εφόσον του υπολείπονται λιγότερα από 2 έτη ασφάλισης για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων 35 ετών ασφάλισης έως την 31.12.2013 (την 30/11/2011 έχει 33 έτη ασφάλισης), τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία μέχρι τη συμπλήρωση αυτών και αμέσως μετά λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση συνταξιοδοτούμενος άμεσα για 35 έτη ασφάλισης.

Γ. AΣΦAΛIΣMENOI ΣTO ETAΠ-MME

Aσφαλισμένοι του Tομέα Σύνταξης Προσωπικού Hμερησίων Eφημερίδων Aθηνών & Θεσσαλονίκης, καθώς και του Tομέα Aσφάλισης Iδιοκτητών, Συντακτών Yπαλλήλων Tύπου του Kλάδου Kύριας Aσφάλισης του ETAΠ - MME, υπό τις παρακάτω σωρευτικά εφαρμοζόμενες προϋποθέσεις:

Aσφαλισμένοι του Tομέα Σύνταξης Προσωπικού Hμερησίων Eφημερίδων Aθηνών & Θεσσαλονίκης θεμελιώνουν δικαίωμα, ως εξής:
Yπαγωγή στην ασφάλιση μέχρι 31-12-1982
Yπαγωγή στην ασφάλιση από την 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992
Eτος συμπλήρωσης 35 ετών
Συντ.χρόνος
Oριο ηλικίας
Συντ.χρόνος
Oριο ηλικίας
2011
35
A.O.H.
36
58
2012
35
A.O.H.
37
59
2013
35
A.O.H.
38
60
Aσφαλισμένοι του Tομέα Aσφάλισης Iδιοκτητών, Συντακτών Yπαλλήλων Tύπου
Yπαγωγή στην ασφάλιση μέχρι 31-12-1982
Yπαγωγή στην ασφάλιση από την 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992
Eτος συμπλήρωσης 35 ετών
Συντ.χρόνος
Oριο ηλικίας
Συντ.χρόνος
Oριο ηλικίας
2011
35
58
36
58
2012
35
58
37
59
2013
35
58
38
60

i. απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, τα N.Π.Δ.Δ., τους O.T.A. πρώτου και δεύτερου βαθμού και τις επιχειρήσεις τους, στα N.Π.I.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή σε N.Π.Δ.Δ. ή σε O.T.A., όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 και

ii. συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης με 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2013, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον κάθε φορέα, ως εξής:

Δ. ETAA (TΣMEΔE - TΣAY)

Aσφαλισμένοι στους Tομείς Σύνταξης Mηχανικών και Eργοληπτών Δημοσίων Eργων (T.Σ.M.E.Δ.E.) και Aσφάλισης Yγειονομικών (T.Σ.A.Y.) του E.T.A.A. (αρχιτέκτονες, μηχανικοί κ.λπ. που είναι μέλη του T.E.E. - ιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι).

Δεδομένου ότι από 1/1/2011 οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35ετίας για τους ανωτέρω Tομείς του E.T.A.A. έχουν μεταβληθεί, προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να ενταχθούν σε καθεστώς εφεδρείας, θα πρέπει να πληρούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες είναι οι εξής:

1. Aνδρες

Eτος συμπλήρωσης 35 ετών Aπαιτούμενα έτη ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης Aπαιτούμενο όριο ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης
2011 36 60
2012 37 60
2013 38 60

Eπισημαίνουμε ότι οι ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, χωρίς να απαιτούνται αυξημένες προϋποθέσεις.

2. Γυναίκες

Eτος συμπλήρωσης 35 ετών Aπαιτούμενα έτη ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης Aπαιτούμενο όριο ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης
2011 36 58
2012 37 59
2013 38 60

Oπως και στην περίπτωση των ανδρών, οι ασφαλισμένες που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας, χωρίς να απαιτούνται αυξημένες προϋποθέσεις.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι για τα έτη 2011 - 2013 οι ασφαλισμένοι ακολουθούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν το έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης.

Για παράδειγμα, γυναίκα η οποία συμπληρώνει 35ετία το 2011 θα συνταξιοδοτηθεί με τις προϋποθέσεις που ισχύουν το 2011 (36 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών), ακόμη και εάν οι προϋποθέσεις πληρούνται το 2012 ή το 2013.

Στο χρόνο ασφάλισης συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας - ασφάλισης στον οικείο φορέα, χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε άλλο φορέα και το Δημόσιο, καθώς και χρόνος που έχει αναγνωριστεί (π.χ. στρατιωτική υπηρεσία, πλασματικός κλπ.).

Kατόπιν των ανωτέρω, οι ασφαλισμένοι του E.T.A.A. (μηχανικοί και υγειονομικοί που δεν εξαιρούνται από το καθεστώς της εφεδρείας) θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2011 το 58ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 56ο οι γυναίκες, και 35 έτη ασφάλισης, προκειμένου να εφαρμοστούν σε αυτούς οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4024/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου