Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προκυρήσει 18 θέσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργατών

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI THN ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» με κωδικό MIS 372074του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού», του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

 1. Δύο (2) θέσεις ειδικού επιστημονικού συνεργάτη (παιδίατρου) για 18 μήνες
 2. Μια (1) θέση Συμβούλου σε θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας για 5 μήνες
 3. Μια (1) θέση Νομικού Συμβούλου για 5 μήνες
 4. Μια (1) θέση Οικονομολόγου για 18μήνες
 5. Μια (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής για 12 μήνες
 6. Δύο (2) θέσεις  Επαγγελματιών Υγείας - Νοσηλευτή/ρια ή Επισκέπτη/ρια υγείας για 18 μήνες
 7. Δύο (2) θέσεις  παιδιάτρων με εμπειρία πρωτοβάθμιας παιδιατρικής φροντίδας για 12 μήνες
 8. Μία (1) θέση παιδοκαρδιολόγου για 6 μήνες
 9. Mία (1) θέση παιδοψυχιάτρου για 12 μήνες
 10. Μια (1) θέση οφθαλμιάτρου με εξειδίκευση στα παιδιά για 6 μήνες
 11. Μία (1) θέση πνευμονολόγου ή λοιμωξιολόγου με εξειδίκευση στα παιδιά  για 6 μήνες
 12. Μία (1) θέση  παιδιάτρου αναπτυξιολόγου για 12 μήνες
 13. Μια (1) θέση παιδονευρολόγου για 12 μήνες
 14. Μία (1) θέση ιατρού με εμπειρία σε προγράμματα δημόσιας υγείας για 12 μήνες
 15. Μία (1) θέση παιδο-ενδοκρινολόγου για 8  μήνες
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν Αίτηση Απασχόλησης, βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας έως 11 Φεβρουαρίου 2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση inchildh@otenet.gr 
ή στη ταχυδρομική διεύθυνση:
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Διεύθυνση Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
(υπόψη κας Ι. Αντωνιάδου-Κουμάτου)
Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 11527 Αθήνα
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
Για πληροφορίες Δευτέρα έως Παρασκευή 12.00 -14.00
α Ιωάννα Αντωνιάδου-Κουμάτου  τηλ. 2132037370 -  210 7233872).

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την "Αίτηση Απασχόλησης".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου