Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Δημοσιεύτηκε ο N.4151/ΦEK.103/29.4.13, που αφορά την προκαταβολή της Σύνταξης.


Ψηφίστηκε και δημοσιεύητηκε ήδη ό νέος Νόμος, ο Ν.4151/ΦΕΚ.Α 103/29.4.13, που περιέχει ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών και ιδιαιτέρως ρυθμίσεις για την δυνατότητα προκαταβολή της σύνταξης.
Δείτε εδώ:  ΦΕΚ.Α103/29.4.13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου