Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Βάζουν τάξη στο χάος των αποκλειστικών νοσοκόμων

Τέλος στο "χάος" με τις αποκλειστικές - κυρίως αλλοδαπές - νοσοκόμες που ασκούσαν το επάγγελμα χωρίς (στις περισσότερες περιπτώσεις) να έχουν τα απαραίτητα προσόντα έρχεται να βάλει το Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων που δημιουργείται στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης.


Η ανάγκη για αποκλειστικές προκύπτει εξαιτίας των δραματικών ελλείψεων σε νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ, αλλά το επάγγελμα λυμαίνονται πάρα πολλές γυναίκες που δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα.

Η Πολιτεία επιχειρεί τώρα να "βάλει τάξη" στο χάος, με την εφαρμογή της σχετικής υπουργικής απόφασης που έχει στόχο τη θωράκιση και εύρυθμη λειτουργία της συγκεκριμένης παροχής στις υγειονομικές μονάδες.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, απαραίτητη προϋπόθεση για την κάθε αποκλειστική νοσοκόμα που θέλει να ενταχθεί στο μητρώο είναι να φέρει άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια εργασίας ΙΚΑ, πτυχίο, ποινικό μητρώο και όσον αφορά τους αλλοδαπούς αναγκαία επιπλέον είναι η κατοχή πιστοποιητικού ελληνομάθειας.

Έλεγχος
«Η υπουργική απόφαση ζητά την καταγραφή των αποκλειστικών νοσοκόμων και επιπλέον να υπάρχει έλεγχος από κάθε Υ.ΠΕ. ώστε να τηρούνται απαρέγκλιτα οι καταστάσεις αυτές, οι οποίες θα προκύψουν από τις εγκρίσεις των αιτήσεων που θα υποβληθούν. Η διαδικασία αυτή γίνεται για τη σωστότερη και καλύτερη δυνατή λειτουργία του συστήματος και για την αντιμετώπιση και τον έλεγχο ενός κοινωνικού και πρακτικού προβλήματος που υπάρχει», είπε σε δηλώσεις του ο διοικητής της 7ης ΔΥΠΕ Αντώνης Γρηγοράκης.


Στο μητρώο θα εγγράφονται οι ενδιαφερόμενες, που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές που εμπίπτουν στα γεωγραφικά όρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε χθες και λήγει στις 14 Ιουνίου. Αιτήσεις, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά, και θα γίνονται δεκτές με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και τις 14.6.2013.


Δικαιολογητικά
Αναλυτικότερα, η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν πρωτότυπα ή επικυρωμένα), καθώς και όλες οι σχετικές διευκρινίσεις για την εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης στην ηλεκτρονική Διεύθυνση www.hc-crete.gr στη θέση: Για τον Πολίτη- Θέσεις Εργασίας-Αποκλειστικές.


Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι-ες, που διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά να επιλεγούν για ένα νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική, μπορούν να δηλώσουν τρεις επιλογές, κατά σειρά προτίμησής τους. Κάθε αποκλειστική-ος θα εγγραφεί τελικά μόνο σ' ένα νοσοκομείο, μεταξύ των τριών επιλογών που θα δηλώσει αρχικά, για τη διασφάλιση της άμεσης διαθεσιμότητάς του προς εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κατάλογος
Μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων, θα καταρτίζεται σε ετήσια βάση κατάλογος ανά νοσοκομείο από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα κριτήρια, ο οποίος και θα διαβιβάζεται στις υγειονομικές μονάδες του νησιού. Για την κατάταξη των υποψηφίων στις θέσεις των ονομαστικών καταλόγων λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, καθώς και η επαγγελματική εμπειρία τους.
Από εκεί και ύστερα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η διάθεση των αποκλειστικών θα γίνεται μόνο από το συγκεκριμένο κατάλογο του νοσοκομείου και με τη σειρά αναγραφής σε αυτόν, ώστε να εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση στην εργασία για όλους τους συμμετέχοντες.

Την ευθύνη για τη σωστή διάθεση των αποκλειστικών από τη λίστα έχει τριμελής επιτροπή που ορίζεται σε κάθε νοσοκομείο.

Έγκριση
Η παραμονή τώρα στο χώρο της νοσηλευτικής μονάδας προσώπων φερόμενων ως συγγενών θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης του θεράποντος γιατρού και αυστηρά μόνο σε συγγενικά πρόσωπα. Σε περίπτωση δε παραμονής συνοδού που απασχολείται κατ' οίκον με τη φροντίδα του ασθενούς, η σχέση απασχόλησης θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου του εργοσήμου για τον τελευταίο μήνα απασχόλησής του. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα της υπηρεσίας 2813/404.445 και 2813/404.423 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.1 σχόλιο: