Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

1 θέση Νοσηλευτή (Εποχικού ) στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Καρδίτσας

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 8 μηνών και όχι πέραν των 5 μηνών απασχόλησης εντός του έτους 2012, ως ακολούθως:


1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
2 ΜΑΓΕΙΡΩΝ
1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
2 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
2 ΥΕ ΛΑΝΤΖΙΕΡΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία: 
25/09/2011
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
16/09/2011-25/09/2011
Τηλέφωνο: 
24410 71121 - 22 & 23 (εσωτ. 23)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου