Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Εγκύκλιος για την άδεια άνευ αποδοχών στο Δημόσιο

Εγκύκλιος για την άδεια άνευ αποδοχών στο Δημόσιο, καθώς και για τη δυνατότητα μειωμένου ωραρίου.
Διεύρυνση της δυνατότητας χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών έως 5 χρόνια ή μειωμένο ωράριο για ανάλογο χρονικό διάστημα, προβλέπουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σχετική εγκύκλιο υπέγραψε ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης   Ντίνος Ρόβλιας.


Επικαλούμενο τις ανάγκες των υπαλλήλων και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, το αρμόδιο υπουργείο, προώθησε ρυθμίσεις βάσει των οποίων οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν άδεια χωρίς αποδοχές για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους συνολικής διάρκειας μέχρι 5 έτη, αντί των 2 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Επιπλέον, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους να επιλέγουν με αίτησή τους μείωση των ωρών εργασίας μέχρι και 50% για χρονική διάρκεια μέχρι 5 χρόνια. Η μείωση μπορεί να γίνεται σε ημερήσια ή σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με την επιθυμία τους.
Σε καμία περίπτωση η χρήση των διευκολύνσεων αυτών δεν συνιστά επιβαρυντικό υπηρεσιακό στοιχείο για τον εργαζόμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου