Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Νοσοκομεία ΕΣΥ Αποχωρήσεις - Προσλήψεις 2012

Δημοσιεύτηκαν σήμερα τα μηνιαία στοιχεία για Προσλήψεις – Μεταφορές –Αποχωρήσεις του προσωπικού των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης για το μήνα Νοέμβριο 2012 (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

Ετσι για τα νοσοκομεία βλέπουμε:
Νοέμβριος 2012
Αποχωρήσεις : 360
Προσλήψεις: 28
Μεταφορές : 0

Μείωση προσωπικού Νοσοκομείων ΕΣΥ το Νοέμβριο του2012:332 άτομα.

Ετσι τα συνολικά μέχρι τώρα επίσημα δεδομένα είναι

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ : ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2012


ΜΗΝΑΣ

Αποχωρήσεις
Προσλήψεις
Μεταφορές
διαφορά
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
*
*
*
*
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
175
18
3
-154
ΜΑΡΤΙΟΣ
249

24
4
-221
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
298
34
21
-243
ΜΑΪΟΣ
497
5

0
-492
ΙΟΥΝΙΟΣ
361
7
1
-353
ΙΟΥΛΙΟΣ
349
0
0
-349
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
287
7
0
-280
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
291
0
0
-291
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
448
2
0
-446
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
360
28
0
-332


*για το μήνα Ιανουάριο δεν υπάρχουν ξεχωριστά δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία για τα νοσοκομεία .

Συνολικά για το 2012 μέχρι και το Νοέμβριο 2012 για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Αποχωρήσεις : 3315
Προσλήψεις-Μεταφορές: 154
Καθαρή μείωση προσωπικού νοσοκομείων:3161

Αναλογία προσλήψεων προς αποχωρήσεις1/21,52 = 1/22 περίπου
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου