Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

1 θέση Νοσηλευτή (Εποχικού) στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες και όχι πέραν των 5 μηνών απασχόλησης εντός του έτους 2012, ως ακολούθως:


1 ΤΕ Νοσηλευτών
1 ΔΕ Ηλκτρολόγων
1 ΔΕ Υδραυλικών
3 ΥΕ Τραπεζοκόμων
2 ΥΕ Λαντζιέρων

Καταληκτική ημερομηνία: 
29/09/2011
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
20/09/2011-29/09/2011
Τηλέφωνο: 
25410 - 84720 και 25410- 84725

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου