Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Ενας νοσηλευτής στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ήλιδας Ν. Ηλείας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ήλιδας Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα
 από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2011 ημερομηνία λήξης του προγράμματος & με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του, ως ακολούθως:
1 ΠΕΝοσηλευτών ή ΤΕ Νοσηλευτών ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών  ή ΤΕ Επισκεπτών υγείας


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου.
Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις παρέχονται στο τηλέφωνο:26220-29933

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου