Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Πρόγραμμα κατάρτισης 1.300 ανέργων γιατρών - επαγγελματιών Υγείας

Αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης 1.300 ανέργων γιατρών και επαγγελματιών Υγείας, θα μπορούν να υποβάλουν από τη Δευτέρα οι ενδιαφερόμενοι σε ειδική ιστοσελίδα.
Πρόκειται για μία δράση του υπουργείου Υγείας που δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανέργους επαγγελματίες του κλάδου της Υγείας να λάβουν υπηρεσίες εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε δημόσια νοσοκομεία.

Στόχος είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο στην αγορά εργασίας νέων, ανέργων, επαγγελματιών του τομέα των υπηρεσιών Υγείας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκη­σης σε δημόσια νοσοκομεία ή στις υπηρεσίες αυτών.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 15,6 εκατομμύρια ευρώ. Χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού', από τους διαθέσιμους πόρους για τον τομέα Υγείας.
Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει από τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου και λήγει την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, ώρα 24.00.
Δικαιούχοι
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, λοιπό οικονομικό - διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων και διάφορες ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελμάτων), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης, η οποία θα γίνει με τα εξής κριτήρια:
Οικογενειακή κατάσταση.
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό οικονομικού έτους 2013, (έως 8.000, από 8.000 -1 2.000 από 12.000-15.000 και από 15.000 ευρώ και άνω).
Χρόνος ανεργίας, (μέχρι 12 μήνες και από 12 μήνες και πάνω).

Ηλικία (άνεργοι μέχρι 29 ετών θα μοριοδοτηθούν υψηλότερα).

     ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου