Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

2 θέσεις Νοσηλευτών (εποχικοί) στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περ/ντος Κοιν. Πρόνοιας Ηρακλείου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περ/ντος Κοιν. Πρόνοιας Ηρακλείου προκηρύσσει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-12-2012 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του, ως ακολούθως:


2 ΠΕ Νοσηλευτών/τριών εν ελλείψει ΤΕ Νοσηλευτών/τριών εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών/τριών
2 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών εν ελλείψει ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
2 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών
1 ΔΕ Οδηγών (με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)
2 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

Καταληκτική ημερομηνία:
10/01/2012
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
01/10/2012-10/10/2012
Τηλέφωνο:
2810 399265
 
Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου